Autolakirer

Naš program obrazovanja za autolakirere otvara vrata za usvajanje stručnih vještina kroz sveobuhvatnu i modularnu strukturu obrazovanja. Od pripreme površine vozila za lakiranje, do miješanja boja i nanošenja laka, naš program je koncipiran kako bi pružio polaznicima teorijsko znanje, ali i praktične vještine koje su ključne za svakodnevne izazove u ovoj profesiji.

Nakon uspješno završenog programa, polaznicima se dodjeljuje certifikat koji dokazuje njihovu stručnost u autolakiranju. Ovaj certifikat ne samo da potvrđuje stečene specifične vještine, već predstavlja čvrstu podlogu za daljnje profesionalno usavršavanje i napredovanje u karijeri.

1. GODINA

2. GODINA

3. GODINA

1. polugodište

Osnove autolakiranja
 • Uvod u autolakiranje: povijest, razvoj i značenje u današnjem društvu
 • Alati, oprema i materijali u autolakiranju: vrste alata, opreme i materijala i njihova namjena
 • Sigurnost u autolakiranju: opasnosti u radnom okruženju, zaštitna oprema i sigurnosne mjere

2. polugodište

Tehnologija autolakiranja
 • Vrste boja, lakova i polir pasta (baza, bezbojni, pigmenti, metalik i perla boje, poliuretanski lakovi, epoks lakovi itd…) i njihova priprema-miješanje
 • Alati za lakiranje (šprice, kistovi, valjci, airbrush pištolji, komore, pripremne zone, UV lampe, stanice za brušenje i poliranje)
 • Priprema vozila (uklanjanje stare boje, odmašćivanje, brušenje, nanošenje kita itd..)
 • Tehnike lakiranja (airbrush metoda, metoda pištoljem, metoda kistom i valjkom, UV sušenje i Nano zaštita)

1. polugodište

Priprema dijelova za lakiranje
 • Identifikacija vrsta oštećenja (manja oštećenja, ogrebotine, korozija itd.)
 • Priprema oštećenih i neoštećenih dijelova za lakiranje (odmašćivanje, brušenje, poliranje nanošenje kita-filera, sušenje itd…)
 • Maskiranje: obljepljivanje dijelova koji neće biti lakirani

2. polugodište

Obrada dijelova i procesi sušenja
 • Brušenje: tehnike brušenja, korištenje različitih brusnih ploča i papira
 • Popravak oštećenja na vozilu bez lakiranja
 • Poliranje: tehnike poliranja, korištenja različitih pasti

1. polugodište

Priprema i miješanje boje
 • Upotreba robotske ruke i automatskih miješalica
 • Upotreba kolorimetra i kartica za točno određivanje nijanse boje tj. pigmenata
 • Izrada i miješanje boje u skladu sa željenim nijansama odnosno prema preporuci/uputi proizvođača

2. polugodište

Tehnike lakiranja i završna obrada
 • Praktična primjena novih tehnika lakiranja (smart repair, lakiranje na prijelaz, spot lakiranje,nano premazi)
 • Greške kod lakiranja (mjehurići, curci, ljuštenje itd…)
 • Upravljanje komorom (sušenje i pečenje boje/laka)
 • Završna obrada poliranjem

0

predavača

0

polaznika

0

godine školovanja

Obaveze polaznika

 • Prisutnost na svim predavanjima
 • Polugodišnji i završni rad
 • Položena provjera znanja

Kriteriji ocjenjivanja

 • Sudjelovanje na predavanjima i aktivnosti
 • Testiranje znanja
 • Praktični i završni rad
Unaprijedite svoju karijeru!

Imate pitanje ili ste spremni započeti sa edukacijom? Kontaktirajte nas - tim stručnjaka stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja.

Adresa

Zagrebačka Ul. 117, 10410 Velika Gorica