Izjava o zaštiti privatnosti

ZUBAK GRUPA d.o.o., Velika Gorica, Zagrebačka 117, OIB: 39135989747 (dalje ZUBAK GRUPA) u svom poslovanju prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca i korisnika usluga (dalje: ispitanik/ci) te poduzima mjere kako bi obrada osobnih podataka bila zakonita, poštena i transparentna.

U tom smislu ZUBAK GRUPA u pogledu Vaših osobnih podataka sukladno Uredbi EU 679/16. može imati ulogu voditelja i/ili izvršitelja obrade te Vas, naše kupce i korisnike usluga ovom Izjavom želimo informirati o obradi Vaših osobnih podataka, koje podatke ZUBAK GRUPA prikuplja i kako se oni upotrebljavaju.

Također ćete saznati i koja su Vaša prava u pogledu obrade podataka i kako ih možete ostvariti. Prikupljanje, obrada i uporaba podataka provode se u skladu s propisima o zaštiti podataka, te pojmovi koji se koriste u ovoj Izjavi imaju značenje određeno Uredbom EU 2016/679

1. Osnovne informacije o ZUBAK GRUPI d.o.o. kao Voditelju i/ili izvršitelju obrade

1.1. Identitet i kontakt podaci: ZUBAK GRUPA d.o.o. Velika Gorica, Zagrebačka 117, OIB: 39135989747, Republika Hrvatska; www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-tehnicki.hr, www.movens.hr

1.2. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: e-mail: zastita.podataka@zubakgrupa.hr

2. Kako prikupljamo Vaše podatke (pravna osnova obrade)?

2.1. ZUBAK GRUPA osobne podatke prikuplja neposredno od Vas prilikom sklapanja i izvršenja međusobnih ugovora, kao i prilikom radnji koje prethode sklapanju ugovora ( ponude, upiti, rezervacije, zahtjevi u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja upita ili zahtjeva vezanih uz naše proizvode ili usluge), ili na temelju Vaše privole, putem Internet stranica ZUBAK GRUPE, kao i posredno kada naše usluge i robe želite kupiti i/ili koristiti putem posrednika ili agencija, odnosno kada ostvarujete pravo ili koristite naše usluge odnosno kupujete naše proizvode u sklopu poslovne suradnje koju imamo s našim poslovnim partnerima, ili na temelju druge zakonite osnove. Nadalje, osobne podatke prikupljamo i kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. u okviru registracije kao korisnika naših usluga ili izrade svog profila na našoj Internet stranici, kao član naših usluga asistencije ili korisnik drugih usluga, putem ispunjavanja obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, te u sličnim situacijama u kojim ste odabrali dostaviti nam podatke.

2.2. Korištenje/kupnja usluga i roba: Kada želite sklopiti ugovor s ZUBAK GRUPOM, postavite zahtjev za ponudom, zatražite rezervaciju usluga i roba ZUBAK GRUPE te u svakom slučaju kad ulazite u ugovorni ili poslovni odnos s ZUBAK GRUPOM trebat ćemo Vaše osobne podatke kako bi Vam pružili uslugu ili omogućili korištenje naših proizvoda ili usluga u skladu s Vašim zahtjevom ili kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev. Prilikom postavljanja Vašeg zahtjeva za usluge ili proizvode ili prilikom ulaska u ugovorni odnos s ZUBAK GRUPOM biti ćete upoznati s vrstom i količinom podataka koje ste nam obvezni pružiti u svrhu ispunjenja Vašeg zahtjeva odnosno sklapanja i izvršenja ugovora (osobni podaci koje prikupljamo u svrhe iz ove točke mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o vozačkoj dozvoli, podatke o Vašoj kartici i druge podatke po potrebi konkretnog ugovornog odnosa).

2.3. Korištenje Internet stranice: Naše Internet stranice www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-tehnicki.hr, www.movens.hr možete pregledavati i koristiti anonimno jer se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu identifikaciju kao pojedinca, te niste obvezni pružiti nam Vaše osobne podatke kao uvjet korištenja stranice. Kada koristite našu Internet stranicu mi možemo pohraniti podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv vašeg davatelja internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice te vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi k vašoj identifikaciji, no mi ih za to ne koristimo. S vremena na vrijeme te podatke koristimo u statističke svrhe, no istovremeno osiguravamo anonimizaciju svakog korisnika pa se ta osoba ne može identificirati. Upisom osobnih podataka na za to predviđena polja na Internet stranicama potvrđujete da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da dozvoljavate da se isti koriste u svrhu u koju su podaci dani.

2.4. Privola: ZUBAK GRUPA može od Vas zatražiti i privolu za obradu Vaših podataka u svrhu koja nije po svojoj krajnjoj namjeni uvjet za izvršenje ugovora niti zakonska obveza ZUBAK GRUPE ili nije nužna za sklapanja i izvršenje ugovora ili nije u vašem legitimnom interesu (npr. u svrhu marketinških aktivnosti, nuđenja novih proizvoda i usluga i sl.) Niste dužni dati privolu za takvu obradu, ali ste je slobodni dati, te je možete u svako vrijeme povući ako ste je dali. Zahtjev za privolu mora Vam biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

2.5. Obrada na temelju pravnih, zakonskih ili drugih osnova: ZUBAK GRUPA kao pravna osoba podliježe pravnim i zakonskim obvezama, u kojima može biti propisana i obveza obrade podataka u svrhu ispunjenja zakonskih i pravnih obveza ZUBAK GRUPE. ZUBAK GRUPA u tom slučaju svoju obvezu obrada Vaših podataka obavlja temeljem tih pravnih i zakonskih propisa.

3. U koje svrhe obrađujemo Vaše podatke?

3.1. Vaše podatke obrađujemo i koristimo u svrhe u koje su isti prikupljeni, kao i radi izvršenja zakonskih ili pravnih obveza ZUBAK GRUPE, npr.:

 1. U svrhu izvršenja ugovora u kojem ste stranka i kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ( npr. rezerviranje i najam vozila i sl.);
 2. U svrhu za koju ste dali privolu (npr. u svrhu nuđenja novih usluga ili proizvoda; ispitivanje zadovoljstva uslugama i sl…);
 3. Ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih i zakonskih obveza ZUBAK GRUPE (npr. vođenje računovodstvenih poslova, dostava Vaših podataka nadležnom tijelu ako je vozilom koje ste koristili počinjen prekršaj i sl.);
 4. Ako je obrada nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;

4. Dijelimo li Vaše podatke s trećim stranama?

4.1. Podatke koje smo prikupili od Vas i o Vama ostaju u bazama ZUBAK GRUPE. Vaše podaci se mogu dostaviti trećim stranama:

 1. kada je to naša obaveza prema zakonu ili kao odgovor na pravni postupak odnosno na zahtjev nadležnih institucija za provedbu zakona u vezi s prekršajnim, kaznenim ili sudskim postupcima;
 2. radi zaštite naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine, te javnosti;
 3. za administrativnu ili tehničku podršku, radi olakšavanja transakcija s vama (npr. za najam putem nekog od naših partnera, za pružanje pomoći/Asistencije preko naših partnera i sl.);
 4. za analizu naših podataka, provođenje mobilnih analitičkih usluga ili održavanje i poboljšanje naših usluga (podložno ugovorima o povjerljivosti, ako je prikladno);
 5. radi traženja odgovarajućih pravnih lijekova i ograničavanja štete koja nam može biti nanesena;
 6. radi provođenja uvjeta bilo kojeg ugovora ili poslovnog odnosa s Vama ili naših uvjeta i odredbi web-mjesta (npr. radi izvršenja servisa ili popravka vozila kod nekog od naših partnera, radi posredovanja u financiranju kupnje naših usluga ili proizvoda putem leasing društava ili banaka, radi izrade police osiguranja za vozilo kad od nas želite kupiti registrirano i osigurano vozilo i sl.);
 7. radi obrade transakcije s našim podružnicama, poslovnim partnerima, posrednicima ili agencijama preko kojih ste ugovorili odnosno zatražili naše proizvode ili usluge;
 8. u drugim slučajevima uz vaš pristanak

4.2. Osobni podaci mogu se prenijeti drugom pravnom subjektu u slučaju prijenosa, promjene vlasništva, reorganizacije ili spajanja društva ili dijela društva ZUBAK GRUPA d.o.o. ili njezine imovine drugom društvu.

4.3. Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim stranama davateljima usluga (kao što je davatelj usluge obrade plaćanja radi naplate robe i usluga, davatelj e-pošte koji će vam u naše ime slati obavijesti putem e-pošte ili pod izvršiteljima usluga u sklopu korisničke službe, leasing društva ili banke s kojima imamo suradnju u pogledu financiranja kupnje naših proizvoda ili usluga). Ti se davatelji usluga mogu nalaziti u zemlji koja se razlikuje od vaše matične zemlje, kao što su Sjedinjene Američke Države ili zemlja članica Europske unije. Ti davatelji usluga ugovorno su obvezani čuvati povjerljivost i sigurnost vaših podataka. No vaši podaci možda će biti dostupni državnim tijelima u skladu s važećim zakonima.

4.4. U slučajevima dijeljenja podatka s trećim stranama ZUBAK GRUPA će tim stranama zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

5. Razdoblje pohrane osobnih podataka:

5.1. Razdoblje čuvanja i pohrane Vaših podataka ovisi o vrsti/kategoriji podataka, svrsi za koju su isti dani odnosno prikupljeni i zakonima ili pravnim obvezama kojima podliježe ZUBAK GRUPA. Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je propisano zakonom ili onoliko koliko je potrebno da tražena usluga pruži ili da se usluga ili svrha za koju ste dali privolu izvrši, osim ako zakon ne propisuje drugačije (npr. u vezi sa sudskim postupkom koji je u tijeku).

5.2. Podaci koji se odnose na zakonske i pravne obveze ZUBAK GRUPA-e pohranjuju se za razdoblje koje je propisano odnosnim zakonima – npr. obveza i rok čuvanja računa i knjigovodstvenih isprava (na kojima se nalaze i Vaši podaci) propisana je Zakonom o računovodstvu.

5.3. Podaci za koje zakonima ili drugim propisima nije propisan rok pohrane, pohranjuju se za razumno razdoblje imajući u vidu kategoriju podataka i svrhu u koju su isti prikupljeni. Podaci prikupljeni u određenu svrhu koristit će se samo u tu svrhu te nakon isteka razumnog vremenskog razdoblja i nakon što se ta svrha ispuni više neće biti aktivno pohranjeni. Anonimizirani podaci možda će se nastaviti koristiti u statističke i marketinške svrhe, svrhe arhiviranja i ostale analitičke svrhe. Prilikom davanja ovih podataka bit ćete upoznati s rokom pohrane odnosno kriterijima po kojima se određuje rok pohrane tih podataka.

6. Vaša prava u pogledu obrade podataka

6.1. U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo (i) pristupa osobnim podacima, (ii) ispravak ili dopune podataka ili (iii) brisanje ili (iv) ograničavanje obrade i (v) pravo na ulaganje prigovora na obradu i na prenosivost podataka te ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijeku u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko se obrada temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući takvu  privolu, s učinkom od dana povlačenja privole.

6.2. Zahtjev za ostvarivanje svojih prava iz prethodne točke možete postaviti na gore navedene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka. U svom zahtjevu je potrebno da date nužne podatke o sebi i kako bismo mogli odgovoriti na Vaš zahtjev

7. Jeste li obvezni dati nam svoje osobne podatke?

7.1. Kada od ZUBAK GRUPA-e zahtijevate pružanje usluga, postavljate zahtjev, tražite ponudu, ulažete određeni prigovor u svezi ugovora ili njegovog izvršenja nužno je da nam data svoje osobne podatke koji su potrebni za Vašu identifikaciju kao korisnika naših usluga i konačno za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješenja vašeg zahtjeva ili prigovora. Stoga je u ovim situacijama davanje Vaših osobnih podataka zakonska i ugovorna obveza nužna za sklapanje i izvršenje ugovora, za rješavanje Vašeg zahtjeva ili prigovora.

8. Postoji li kod ZUBAK GRUPA-e automatizirano donošenja odluka?

8.1. Kod ZUBAK GRUPA-e se ne primjenjuje automatizirano donošenja odluka niti se izrađuje Vaš profil.

9. Sigurnost vaših osobnih podataka na Internetu

9.1. Internetske stranice ZUBAK GRUPA-e štite vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

10. Primjena kolačića

10.1. Na našim internetskim stranicama www.zubakgrupa.hrwww.autozubak.hrwww.oryx-asistencija.hrwww.oryx-rent.hrwww.oryx-tehnicki.hrwww.movens.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelja mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.

10.2. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

Kolačićima trećih strana www.zubakgrupa.hr, www.autozubak.hr, www.autozubak.hr, www.oryx-asistencija.hr, www.oryx-rent.hr, www.oryx-tehnicki.hr koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku, osim ukoliko se radi o podacima korisnika. Internetske stranice ZUBAK GRUPA-e ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

10.3. Stranice www.zubakgrupa.hrwww.autozubak.hrwww.oryx-asistencija.hrwww.oryx-rent.hrwww.oryx-tehnicki.hrwww.movens.hr služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

10.4. Sprječavanje kolačića Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

AutoZubak koristi kolačiće.

Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Na koji način koristimo kolačiće i koje sve vrste kolačića koristimo pogledajte ovdje. Klikom na OK prihvaćate sve kolačiće. U slučaju da želite sami odabrati kolačiće to možete učiniti u Postavkama.

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koji nam služe kako bi unaprijedili tvoje korisničko iskustvo. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje. Ove stranice koriste kolačiće u statističke i marketinške svrhe.U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na našim internetskim stranicama

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: www.autozubak.hr

Vaše trenutno stanje: Uskrati.

Vaš ID broj Pristanka: JyYqw9b5KvUxCzji0cUQMw0+6EP8RZvjxR9rzaTmwXVvCMPmvXH/RA==Datum davanja pristanka: četvrtak, 20. srpnja 2023. u 15:37:38 CEST

Izjavu o kolačićima je ažurirao Cookiebot dana 7/19/23 :

Nužni (1)

Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
CookieConsent Cookiebot Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 godina HTTP Cookie

Za postavke (3)

Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
CONSENT [x3] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie

Statistički (14)

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 399 dana HTTP Cookie
_ga_# Google Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. 399 dana HTTP Cookie
_gat Google Used by Google Analytics to throttle request rate 1 dan HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 dan HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors – this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice. 1 dan HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar This cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website. 1 dan HTTP Cookie
_hjIncludedInSessionSample_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 dan HTTP Cookie
_hjRecordingLastActivity Hotjar Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Session HTML Local Storage
_hjSession_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 dan HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Collects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 godina HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registers statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
hjActiveViewportIds Hotjar This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor’s experience. Persistent HTML Local Storage
hjViewportId Hotjar Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes. Session HTML Local Storage

Marketinški (16)

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje.

Naziv Davatelj usluga Svrha Ističe Vrsta
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mjeseci HTTP Cookie
_hjRecordingEnabled Hotjar This cookie is used to identify the visitor and optimize ad-relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data-center or ad-exchange. Session HTML Local Storage
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
fr Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 mjeseci HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dana HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user’s video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage